top of page
Disain töökeskkonnas

Muutuv töö ja tööl käimise tavad vajavad uusi kontori lahendusi - tehnoloogiat, ruumi ja mööblit, uusi kokkuleppeid, kuidas me tööl käime ja oma tööd teeme. Iga ettevõtte töökultuur on ainulaadne keerukas mix.

 

Aitame selle sõlme lahti harutada ja töötame koos teiega välja uue visiooni, mis just teie organisatsiooni tööd parimal moel toetab, arvestab teie võimaluste ja piirangutega.

Muutus esimesest päevast

 • Töökeskkonna uuendamiseks või uue töökeskkonna loomiseks võib olla väga erinevaid põhjuseid. Valik meie seniste klientide muredest:

  • organisatsioon on kasvanud ja kontor on kitsaks jäänud

  • uus hübriidne töölkäimise viis on jätnud kontori tühjaks, ruumi on üle ja see on valesti sisustatud

  • olemasolev kontor on moraalselt vananenud

  • otsime uut pinda ega oska otsustada, mis meile paremini sobib

  • omanäeoline, kaasaegne, stiilne ja praktiline kontor aitab töötajad värvata ja hoida

 • Andmete kogumine töökeskkonna kasutuse kohta loob selge arusaama millised on organisatsiooni tööl käimise ja tööruumide kasutamise väljakujunenud tavad. Eneseanalüüsi vormis kaasame kõik töötajad oma töökäitumist jälgima ja kaasa mõtlema.

   

  Nii leiame üles mured ja soovid, mida pole kohe näha. Kogutud andmete töötlemisel saame kätte ettevõttele omased käitumismustrid, mis on esmaseks sisendiks järgnevasse protsessi ja diskussiooni.

 • Nägemaks ruumi kasutuse taha on oluline mõista organisatsiooni kultuuri. Sügavama sissevaate tööpere argipäeva annavad töötajatega läbiviidavad intervjuud ja tööpäeva jälgimine kohapeal.

 • Koosloome töötoad annavad võimaluse töötajatele oma töise keskkonna loomise protsessis kaasa rääkida. Mängime läbi töiseid olukordi, otsime ideid spetsiifiliste olukordade lahendamiseks ja võimalusi terviklikuma kogemuse loomiseks.

   

  Nii loome ühist arusaama, kuhu tahame välja jõuda ning saame paika prioriteetid ja eesmärgid, mis aitavad edasisi ootusi juhtida.

 • Sisendi kogumise etapp lõpeb käitumisstsenaariumite loomise ja organisatsioonile kohaseima käitumisprogrammi visandamisega. See on visioon - ideaal, mille poole pürgida.

 • Visiooni testimiseks viime läbi ruumiliste võimaluste läbimängu. Iga konkreetne arhitektuurne ruum seab omad piirangud ja pakub võimalused. Nii testime seatud eesmärke päris ruumis ja loome visandliku ruumilise lahenduse.

 • Selleks, et uusi käitumispraktikaid ja ruumi lahendusi testida, ei pea ootama uue kontori valmimist. Vastupidi, on oluline neid ideid kohe ja võimalikult väikse vaeva ja kuluga testida. Aitame leida olukorrad, kus üks või teine üksus saab uusi ideid proovida ja edasi arendada.

 • Uurimisprojekti tulemusel vormub konkreetne töökeskkonna sisearhitektuurse projekteerimise lähteülesanne, pannakse paika pehmed mõõdikud protsessi juhtimiseks ja hindamiseks, otsustatakse ära erinevate töökeskkonna elementide vajadus, töökohtade ja koostööruumide arv ning lepitakse kokku ühine arusaam kuhu soovitakse jõuda ja kuidas järgnevat protsessi juhtida ja hinnata.

 • Eesmärgipärase sisearhitektuurse lahenduse väljatöötamine. iseasi pakub nii sisearhitekti teenust kui võimalust seda protsessi konsultantidena nõustada.

  Sisearhitektuurse projekteerimise käigus loome täpse uue ruumi lahenduse.

Protsess

Meid usaldanud partnerid

Organisatsioonid, kes hoolivad oma töötajate heaolust, näevad töökeskkonda oma identiteedi lahutamatu osana ja otsivad võimalusi, kuidas oma argipäevast ruumi paremini tööle panna. Oleme uhked, et oleme saanud panustada oma oskuste ja teadmistega tublide Eesti ettevõtete hüvanguks!

Vajad konsultatsiooni?

Parim hetk disaineriga nõu pidada oli enne projekti algust.

Järgmine parim hetk on nüüd. Võta ühendust ▾

bottom of page