top of page
Disain strateegias

Disainerlik lähenemine avab keerukate probleemipundarde olemuse, avab tihti teistsuguse, kasutaja vaadet arvestava vaatenurga, luues nii võimalusi langetada kaalutletuid ja teadlikke otsuseid. 

 

Seega ei aita disain luua mitte ainult tooteid, ruume, teenuseid ja kommunikatsiooni, vaid aitab aru saada, kuidas meie tegevused inimestele ja ühiskonnale väärtust loovad. Seeläbi on parem sihti seada ja eesmärke püstidada. Nii paneme aluse innovatsioonile.

Kaalutletud ja edasiviivad otsused

 • Iga eduka toote/teenuse aluseks on ahaa-moment, kus geniaalse sähvatusega viidi kokku eelnevalt täiesti seosetud elemendid ning loodi sellega uus väärtus. Me aitame leida ülesse sinu ettevõttele olulised ahaa-momendid.

 • Organisatsiooni kogu disain, st. nii ruumid, tooted, teenused kui kommunikatsioon, kõik mis kasutajatega kokkupuudet omab, vajab ühtset lähenemist. Muidu lähevad kõik üksikud ponnistused kaduma. Me aitame luua disaini reeglistiku mida olemas olevates ja tulevastes projektides kasutada saab.

 • Tihti on projektide arenduseks vaja lisa informatsiooni. Kui ülikoolid lähenevad liiga akadeemiliselt ja uuringuagentuurid ei ole piisavalt paindlikud, saame meie sind aidata. Me tegeleme praktiliste uuringutega, st. uuringu väljund on kohe kasutatav arendusprojektis. Kiire ja praktiline!

 • Midagi on vaja teha, aga ei tea mida! 

  Me aitame leida projektile kasuliku arengusuuna ja implementeerida õiged meetodid projekti edasi arendamiseks. Vajadusel oleme võimelised välja töötama eraldi metoodika just sinu probleemi lahendamiseks.

 • Mis ma järgmiseks pean tegema? Me aitame sul luua arenguvisiooni ja tekitada plaani selleni jõudmiseks.

  Levinud meetodid: Forecasting - backcasting, Benchmarking, trendiuuringud

 • Kas ma toodan praegu õigeid asju?

  Minu käitumine turul ja kuidas kliendid meid kategoriseerivad.

 • Keerukate olukordade mõistmist ja lahtiharutamist aitab nende põhjalik kaardistamine ja lahti joonistamine. Visualiseerimine on selgust loov protsess, mis aitab probleeme paremini sõnastada, olles samas ka edasisi tegevusi toetavaks tööriistaks.

 • Tihti ei saa toodet ja sellega seostuvat teenust omavahel eristada.

  Me aitame sul töötada mõlemaga paralleelselt, läbimõeldult ja süsteemselt.

Millega me Sinu ettevõtet aidata saame?

Vajad konsultatsiooni?

Parim hetk disainer projekti kaasata oli enne projekti algust.

Järgmine parim hetk on nüüd. Võta ühendust ▾

bottom of page