top of page

Linnamööbli uuring Tallinna linnale

Tallinna linn

Linnamööblit oleme omajagu loonud. Siin saime aga mõelda, kuidas mõelda linnamööblist, kuidas tagada, et linnamööbli kasutus avalikus ruumis annaks parima efekti ja kestaks ajas.

Käisime läbi ja kaardistasime 60 + km Tallinna teid. Otsisime üles head ja parimad lahendused, püüdsime mõista, miks üks või teine objekt on ebaõnnestunud ning kus on kohad ja alad mida võiks mööbliga vääristada, kuid kus seda seni tehtud ei ole. Kõige võluvamad leiud olid muidugi need, kus kodanikud olid ise leidlikult oma ruumi sisustanud.

Uuringu tulemusel sündis juhendmaterjal linna erinevate instantside tegevuse ühtlustamiseks.

bottom of page