top of page

Nii vähesest kui võimalik

Linn - Extery

Külluse ajastul pole lihtne luua järjekordset toodet, mis pelgalt ei eristuks olemasolevaist, vaid teeks seda heal, tundlikul ja eetilisel moel. Linnale andis vormi 'hoolikalt otsitud tavalisus': esmapilgul isetu ja enesestmõistetav, lähemal silmitsemisel detailideni viimistletud ning kasutamisel üllatab mugavusega.

bottom of page