top of page

(Maastiku)arhitekti tööriistakast

Jada - Extery

Jada süsteemi lähteülesandeks oli tuua Extery tooteportfelli modulaarne off-the-shelf istemööbliseeria, millest (maastiku)arhitekt saab konfigureerida erinevaid kooslusi. Jada võimaldab vorme, mida tavaliselt teostatakse eriprojektina: normaal- või topeltsügavusega ridasid, kaari, kurve, ringe, käe- ja seljatugedega või ilma.

Taotluslik universaalsus väljendub ka vormis: Jada pole loodud maastiku või arhitektuuriga konkureerima vaid arhitekti loomingut oma paindliku funktsionaalsusega toetama, tundlikult, ümbrust endast läbi lastes.

bottom of page